20 løbsdag 6 september 2022 - Bornholms Tidendes Stjerneløb

Select All None
 
Brad Pitt med michala Haagensen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Michala Haagensen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager - Travf
 
Brad Pitt med Michala Haagensen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Michala Haagensen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager - Travfo
 
Soul Artist med Mathilde Bager 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Bear Les Cordons med annika Kofoed 6 september 2022 Fotograf Tor
 
Elof Palema med Terese Møller 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Grose Photo med Kristina Hansen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Cashmir med Anette Wiese Hansen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Brad Pitt med Michala Haagensen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Chef M M med Mads Petersen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Chef M M med Mads Petersen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Alleycat med Tonni K Morgsen 6 september 2022 Fotograf Torben Ag
 
Chef M M med Mads Petersen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Speedy Globe med Michael Skovmose 6 september 2022 Fotograf Torb
 
Bravo Sølvtop med Laura Pedersen 6 september 2022 Fotograf Torb
 
Indus Dragon med John Gommans 6 september 2022 Fotograf Torben A
 
Herman K S med Frank Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Herman K S med Frank Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Yanni Knick med Susanne Munk 6 september 2022 Fotograf Torben Ag
 
Dario Sotto med John Gommans 6 september 2022 Fotograf Torben Ag
 
Herman K S med Frank Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Brogård med Ulla Pedersen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Watergate med Ole Bager 6 september 2022 Fotograf Torben Ager -
 
California Laser med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fot
 
California Laser med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fot
 
Opløb 6 september 2022 Fotograf Torben Ager - Travfoto Bornholm
 
Catja Mosebo med Claus Tranberg 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Freja Blåberg med Ole Møller 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Diana Østervang med Jonas Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf T
 
April Hydrup med Henrik Ipsen 6 september 2022 Fotograf Torben A
 
Frøns Hjortshøj med Mads Petersen 6 september 2022 Fotograf To
 
Frøns Hjortshøj med Mads Petersen 6 september 2022 Fotograf To
 
Blackbird S med Henrik Ipsen 6 september 2022 Fotograf Torben Ag
 
Tvingens King med John Gommans 6 september 2022 Fotograf Torben
 
For Life med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fotograf To
 
Best of Magic med Anette Jensen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Hazard Sund med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fotograf
 
Hazard Sund med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fotograf
 
Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager - T
 
Hazard Sund med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fotograf
 
Hazard Sund med Martin Sjøholm Jensen 6 september 2022 Fotograf
 
Diamondwind med Frank Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf Torben
 
Ringo Mosebo med Filippa Granild 6 september 2022 Fotograf Torbe
 
Filippa Granild 6 september 2022 Fotograf Torben Ager - Travfot
 
Ringo Mosebo med Filippa Granild 6 september 2022 Fotograf Torbe
 
Ringo Mosebo med Filippa Granild 6 september 2022 Fotograf Torbe
 
B G Anna aria med Michelle Espersen 6 september 2022 Fotograf To
 
Wenson med Niels Peter Christiansen 6 september 2022 Fotograf To
 
Jonas Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf Torben Ager - Travfoto
 
Good Luck Søhus med Jonas Mikkelsen med Jonas Mikkelsen 6 septe
 
Forever Young med Mads K Mogensen 6 september 2022 Fotograf Torb
 
Ghostbuster med Betina Lund 6 september 2022 Fotograf Torben Age
 
Hoff med Olivia Maria Munk 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Hoff med Olivia Maria Munk 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Blis med Emmalee Andersson 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
Skovgærets Valdo med Laura Kofod Bager 6 september 2022 Fotogra
 
Lisa med Isabella Samson 6 september 2022 Fotograf Torben Ager -
 
Mormors Turbo med Filuca Wermelin-Larsen 6 september 2022 Fotogr
 
Akleia med Nathalie K Hansen 6 september 2022 Fotograf Torben Ag
 
Go On Spring med John Gommans 6 september 2022 Fotograf Torben A
 
Born Solo med Susanne Munk 6 september 2022 Fotograf Torben Ager
 
C M P On Track med Filippa Granhild 6 september 2022 Fotograf To
 
Isabella Doctor med Micki Kofod-Mortensen 6 september 2022 Fotog
 
Go On Spring med JOhn Gommans 6 september 2022 Fotograf Torben A
 
Gullfoss med Frank Mikkelsen 6 september 2022 Fotograf Torben Ag